Portfolio

 • realizace systémů HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)
 • regulace kotelen a výměníkových stanic
 • vlastní volně programovatelné řídící systémy
 • vlastní snímače neelektrických veličin
 • dotykové panely rozhraní člověk-stroj Weintek
 • vlastní web-based vizualizace SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
 • průmyslová PC - technologie Linux, HTTP, SQL, SVG, VPN, SMTP, GSM, smartphone, tablet
 • řešení bezdrátových průmyslových sítí routery Mikrotik Routerboard
 • vlastní systém individuální regulace vytápění místností - IRC
 • vlastní systémy monitorování toku energií - elektroměry, plynoměry, kalorimetry, vodoměry
 • vlastní komunikační jednotky průmyslových protokolů
 • Modbus, BACnet, dNet, TCP/IP, CAN, LIN, M-Bus, GENIbus, HART, IEC 62056, ELGAS, KNX
 • vlastní vizualizace a monitorování kogeneračních jednotek
 • aplikace automatizačních PLC mikrosystémů Siemens S7-1200
 • aplikace HVAC systémů Siemens DESIGO
 • vlastní systém aparativní klasifikace masa