Portfolio

  • realizace systémů HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)
  • regulace kotelen a výměníkových stanic
  • vlastní volně programovatelné řídící systémy
  • vlastní snímače neelektrických veličin
  • dotykové panely rozhraní člověk-stroj Weintek
  • vlastní web-based vizualizace SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
  • průmyslová PC - technologie Linux, HTTP, SQL, SVG, VPN, SMTP, GSM, smartphone, tablet
  • řešení bezdrátových průmyslových sítí routery Mikrotik Routerboard
  • vlastní systém individuální regulace vytápění místností - IRC
  • vlastní systémy monitorování toku energií - elektroměry, plynoměry, kalorimetry, vodoměry
  • vlastní komunikační jednotky průmyslových protokolů
  • Modbus, BACnet, dNet, TCP/IP, CAN, LIN, M-Bus, GENIbus, HART, IEC 62056, ELGAS, KNX
  • vlastní vizualizace a monitorování kogeneračních jednotek
  • aplikace automatizačních PLC mikrosystémů Siemens S7-1200
  • aplikace HVAC systémů Siemens DESIGO
  • vlastní systém aparativní klasifikace masa